Aktualne konkursy

Sprawdź o jakie dotacje mógłbyś się ubiegać 

Lista konkursów

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „SZYBKA ŚCIEŻKA DLA MAZOWSZA”

Konkurs ten jest szansą dla wykluczonych do tej pory przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego, które teraz będą mogły pozyskać pomoc na realizację prac badawczo – rozwojowych. …

 09.09.2020 - 14.05.2020   1 mln EURO - 50 mln EURO   Ogólnokrajowe 

Szczegóły →

Działanie 2.1. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W konkursie mogą brać udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Działanie 2.1 skierowane jest do pomocy w finansowaniu utworzenia bądź rozwoju centrów badawczo – …

 14.04.2020 - 11.05.2020   2 mln - 50 mln   Ogólnokrajowe 

Szczegóły →

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Całkowita alokacja wynosi 350 mln PLN Termin naboru wniosków trwa od 15.10.2019 r. do 23.04.2020 r. oraz od 24.09.2020 r. do 30.12.2020 r. Przeznaczeniem działania …

 15.10.2019 - 23.04.2020   brak - 6 mln   Ogólnokrajowe 

Szczegóły →

Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Celem konkursu jest finansowanie prowadzenia przez mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa prac badawczo – rozwojowych. Dofinansowanie można otrzymać na projekty dotyczące badań przemysłowych oraz …

 09.12.2019 - 30.09.2020   1 mln - 50 mln   Ogólnokrajowe 

Szczegóły →

Poddziałanie 3.2.1 Badania na Rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Alokacja konkursu wynosi aż 550 mln PLN Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza ogólnokrajowy konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac …

 25.03.2020 - 23.04.2020   5 mln - 50 mln   Ogólnokrajowe 

Szczegóły →