Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Celem konkursu jest finansowanie prowadzenia przez mikro, małe, średnie oraz duże
przedsiębiorstwa prac badawczo – rozwojowych.
Dofinansowanie można otrzymać na projekty dotyczące badań przemysłowych oraz prac
rozwojowych lub wyłącznie prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacji
produktowej bądź procesowej.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów
przedsiębiorstw i jednostek naukowych, w których liderem jest przedsiębiorstwo.
Alokacja konkursu: 1,2 mld
Terminy składania wniosków podzielony jest na rundy:
– Konkurs dla sektora urządzeń grzewczych – od 9.12.2019 do 31.03.2020 –
przeznaczony budżet wynosi 200 mln PLN;
– Konkurs dla dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych):
– runda I od 7.02.2020 do 6.03.2020 – budżet 300 mln PLN;

– runda II od 7.03.2020 do 3.04.2020 oraz od 3.08.2020 do 21.08.2020 – budżet
100 mln PLN

– Konkurs dla MŚP oraz konsorcjów z ich udziałem:
– runda III od 4.04.2020 do 30.04.2020 – budżet 500 mln PLN;
– runda IV od 1.05.2020 do 1.06.2020 oraz 22.08. 2020 do 14.09.2020 – budżet
300 mln PLN

– Konkurs Seal of Excellence od 14.02.2020 do 30.09.2020 – budżet 50 mln PLN.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie realizowanym samodzielnie przez
MŚP wynosi 1 mln PLN, a na pozostałe projekty 2 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 50 mln EUR.
Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu obejmującego w zasadniczej części badania
przemysłowe wynosi 20 mln EUR, natomiast jeśli projekt obejmuje głównie prace
rozwojowe jest to kwota 15 mln EUR.

INFORMACJE

Start naboru:

09.12.2019

Koniec naboru:

30.09.2020

Maksym. kwota dofinansowania:

50 mln

Minim. kwota dofinansowania:

1 mln

Zasięg konkursu:

Ogólnokrajowe

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!